HVAD ER NUMEROLOGI?

Alt er vibration

Numerologi er læren om tal og deres indvirkning på os mennesker og vores liv. Ligesom i astrologien er hvert enkelt tal koblet op på et himmellegeme som repræsentere forskellige energetiske påvirkninger og personlighedstræk.

Matematik er et universelt sprog og numerologien gør brug af matematikkens sprog på et vibrationsmæssigt plan. Præcis som en stemmegaffel har bestemte svingninger, har tal også en bestemt vibrationsmæssig svingning. I den Kaldæiske numerologi omsættes tal til bogstaver. Dette afgøres gennem fonetikken – det er altså lyden og vibrationen i de enkelte bogstaver der bestemmer svingningen og dermed hvilket tal bogstavet er koblet op på. Det betyder også, at vi ikke er afhængige af et bestemt alfabet, hvilket næsten er indlysende, da vores alfabet ikke eksisterede for flere tusinde år siden.

Hellig geomterisk numerologi

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration"

- Nikola Tesla

numerologi er En oldgammel viden

Den Kaldæiske numerologi (også kaldet Oldtidens numerologi) er den mest udbredte numerologiform i Danmark. Den blev først bragt hertil i 80’erne. Meget er dog sket siden, og flere danske numerologer har taget denne viden til et endnu højere niveau gennem omhyggelig empiri og udregningsmetoder baseret på software, der hurtigt kan lave sammenligninger og udregninger, der normalt ville tage månedsvis.

Den Kaldæiske numerologi er den ældste, mest avancerede og mest præcise numerologiform. Den kan spores tilbage til Oldtidens Kaldæa, som var en del af Babylon og Mesapotamien. Kaldæerne var et folkefærd, som efter Kaldæas fald og det Persiske riges opstand, fik ry for at være vismænd med evner inden for blandt andet numerologi og astrologi. De fungerede som rådgivere for de Persiske konger, og ligeledes kan man også se Kaldæernes indtog i Indien gennem indiske nedfældninger om numerologien. Cheiro, en af de mest kendte forhistoriske numerologer, lærte om den Kaldæiske numerologi på hans rejser rundt i Indien.
Den Kaldæiske numerologi er dog, med al sandsynlighed, langt ældre end de rødder vi kender. Med andre ord ved ingen præcis hvor den stammer fra.
Viden om den Kaldæiske numerologi er gennem tiden udelukkende blevet videregivet gennem mundtlig overbringelse fra mester til elev, af fare for at nogen ville misbruge numerologien, da det er så kraftfuldt er værktøj. Der findes faktisk ganske lidt oprindeligt nedfældet materiale, kun kortere talbeskrivelser, der refereres til som “De gamle skrifter”.

Flere former for numerologi

Der findes faktisk flere former for numerologi, som egentlig har ret lidt til fælles, andet end at de handler om tal og deres vibrationer.  Dert kan godt give anledning til lidt forvirring, hvis man ikke er bevidst om dette.

De mest kendte og anvendte numerologiformer er Kaldæisk numerologi, Phytagorisk numerologi og Kabbalistisk numerologi.

Den mest udbredte form i den vestlige verden er Phytagorisk numerologi, som oprindeligt blev udviklet af Phytagoras. Denne numerologiform er forholdsvis simpel og nem at lære, hvilket muligvis også er årsagen til at den har vundet så stort inpas i vores del af verden. Det er også den numerologiform du oftest vil støde på, hvis du laver internetsøgninger på engelsk. Denne numerologiform arbejder primært med fødselsdagen, og ikke med navneskift. 

Den kabbalistisk numerologi er en central esoterisk lære i den jødiske tradition. Derfor er den heller ikke så udbredt blandt andre kulture. Kabbalistisk numerologi arbejder primært med navne og ord, og energien i disse.

Den Kaldæiske numerologi er som sagt den ældste, mest avancerede og mest præcise numerologiform, og det er også den form jeg arbejder med.

Hellig geometri

Everything in life is vibration

-Albert Einstein

Hvad kan numerologien?

Numerologien er et overordentlig kraftfuldt værktøj, der kan skabe store forandringer i vores indre og ydre liv. Dette sker gennem et numerologisk navneskifte, hvor de vibrationer der påvirker os, udskiftes til nogle der er mere gunstige, frugtbare og højtvibrerende. Herigennem løftes vores vibration, så vi møder verden fra et bedre og mere harmonisk sted, og dermed også tiltrækker bedre livsomstændigheder. Dette fordre dog en transformationsproces, der kræver en hvis mængde mod og villighed at gennemgå. Læs mere om den numerologiske transformationsproces her.

Udover transformation gennem navneskifte kan numerologien også bruges til, at aflæse vores skæbne, livslektioner og livsformål gennem fødselsdagen. Du kan læse mere om hvad numerologi kan bruges til her.

Når vi arbejder med navne og aflæser en persons vibrationer gennem deres registrerede navne, arbejder vi med det vi kalder numeroskopet. Det er en geometrisk figur, hvor talværdierne har bestemte placeringer baseret på udregninger af dine navne i samspil med din fødselsdag. Hver placering har en bestemt betydning og kan kobles på et bestemt livsområde – og derfor kan numerologen meget præcist afkode på hvilken måde en given talværdi påvirker dig.

Her til højre kan du se et eksempel på hvordan et numeroskop kan se ud.

numeroskop numerologi