HVORFOR GÅ TIL NUMEROLOG?

Indsigt er udvikling

Der er faktisk mange gode grunde til at gå til numerolog. Den Kaldæiske numerologi er mest kendt for det numerologiske navneskifte, men vidste du at en dygtig numerolog også kan aflæse din sjæls essens via din fødselsdag?

I din fødselsdag findes der en uopdaget skat – et hav af talkombinationer, baseret på samspillet mellem din fødselsdato, måned og år. Disse tal giver indblik i hvad du er her for at udleve – dine medfødte talenter, udfordringer og livslektioner, dit grundlæggende energi aftryk, samt dit livsformål. Det er en meget smuk oplevelse, at få sat ord på sin sjæls essens, og denne viden kan bruges til at styrke og udvikle dig.

Derudover kan numerologen afkode energien i dine navne og fortælle om de udfordringer og udviklingspotentialer der ligger heri.

Numerologi giver selvindsigt og en dybere forståelse af dig selv og andre omkring dig.

Numerologien kan også bruges til, at finde de bedste datoer til vigtige begivenheder, ligesom den kan bruges til at forudse vigtige perioder i livet, gennem det vi kalder årstalsrækkerne.

6 tallet stjerne

Numerologiens ukronede dronning

Er selvfølgelig det numerologiske navneskifte.

De fleste der ikke kender til numerologi, undrer sig over andres villighed til at skifte navn numerologisk. Hvad får man mon ud af det?

Et numerologisk navneskifte er ofte noget man føler sig kaldet til. For mange handler det om, at man er vokset ud af de vibrationer, der ligger i de navne man er blevet givet. Man har simpelthen lært de lektioner, der lå i navnene og er klar til at “steppe op” og udleve sit fulde potentiale.
Et navneskifte rydder op i alt det der ikke fungere. Det er en meget dyb healing der sker i alle lag og på alle planer. Alt hvad der ikke fungere skal op og vende, for at blive sluppet for altid og gøre plads til de nye høje vibrationer.
Det kan være en smertefuld proces, men det der venter på den anden side er så uendeligt smukt, at det er svært at forestille sig.

Med det rette navne set up, der støtter din sjæls essens, vil du leve i harmoni. At leve i harmoni er noget de færreste virkelig forstår, men næsten alle længes efter. Det betyder, at der er harmoni inde i dig – at sindsro, kærlighed, selvværd, selvtillid, klarhed, styrke og godhed kommer til at erstatte overtænkning, forvirring, offerrolle, drama, vrede og primitive psykologiske forsvarsmekanismer.
Når vi lever fra et harmonisk sted, begynder den ydre verden også at afspejle dette. Når vi står stærkt i os selv, ved hvad vi vil og har modet til at handle på det, så træffer vi beslutninger og handler på ting der føre os nærmere vores drømme.
Samtidig tiltrækker vi personer og situationer, som er et vibrationsmæssigt match til de harmoniske energier vi udsender – dvs. nærende relationer og givende oplevelser og livsomstændigheder.
Livet bliver dog aldrig problemfrit, for ebbe og flod er en del af den naturlige livscyklus. Men når vi lever fra et mere harmonisk sted, er vi også bedre i stand til at håndtere det der kommer vores vej. Problemer skyldes i virkeligheden vores manglende evne til at flyde med strømmen. Hvad er godt og hvad er dårligt er menneskeskabte koncepter, som vi dømmer ud fra vores egne overbevisninger og derfra lader os påvirke af. Jo mere vi er i harmoni, jo bedre er vi også i stand til at stå imod rent psykisk og mentalt, og flyde med den vej livet viser os.