TALLENE 10-52 i numerologi

Her finder du en oversigt over tallene fra 10-52 og deres indflydelse. For en oversigt over tallene fra 1-9, se under Grundvibrationer.

Du kan finde dine personlige tal i Navneberegneren.

Når vi kigger på hvordan vi oplever tallene, så er det sjældent enten eller. Det er et spektrum – fra fuldt ud balanceret og delvist balanceret, til ubalanceret og ekstremt ubalanceret. Kan du genkende dig selv i beskrivelsen af både den balancerede og ubalancerede del, er tallet ubalanceret. Hvordan det enkelte tal opleves, handler både om hvor balancerede/ubalancerede vores navne er, men også om hvor gode vi er til at forvalte energien. Nogle tal er dog ekstremt svære at forvalte, dem kalder vi de ubalancerede tal, og de bruges aldrig i et numerologisk set up, fordi de altid trækker energien ned.

Det er altså vigtigt, at se talbeskrivelserne som en smagsprøve på numerologien, og at læse dem som tendenser og påvirkninger – ikke som facit. Vi har helt op til 23 talvibrationer, skabt af vores navne, i vores samlede numeroskop. Somme tider har vi tal der trækker i en helt anden retning, samtidig med at tallenes indbyrdes påvirkning på hinanden er helt afgørende for hvor balanceret eller ubalanceret tallet er. Kun en uddannet numerolog er i stand til at afkode betydningen af dine navne og fødselstal helt korrekt.

Hvis du ønsker en professionel tolkning, kan du bestille en intro tolkning eller en essens tolkning.

 
Kosmisk – skaberkraft – synlighed – optimisme – tillid – vindermentalitet – elsket og hadet – synkronisitet – spontanitet – vibrations booster – flyvsk – forvirret – selvoptaget
 
Balance
Når 10/1 er i balance er det en smuk kosmisk vibration, der giver en høj bevidsthed og en stærk skaberkraft. Man forstår at vi alle er et og, at det man giver ud, får man tilbage. Man føler et stærkt ligeværd med alle skabninger, har tillid til universet og til sig selv, og man har en stærk vindermentalitet og en god portion optimisme. Man har let ved at skabe succes – ting lykkes med lethed. Man er munter, fuld af ubetinget kærlighed til sig selv og andre, og man forstår oprigtigt at nyde livet. Man kan opleve meget held og synkronisitet på din vej.
 
Ubalance
10/1 drejer med de vibrationer den associeres med, og booster deres indflydelse. Det kan blive til den destruktive skaberkraft når tallet er i ubalance.
Man kan opleve at være elsket og hadet, fordi man virker som er spejl på andres skyggesider. Man kan have svært ved at tåle modgang og modstand i livet og kan have tendens til en selvsaboterende adfærd. Man kan også have så meget tillid til universet, at man kaster dig hovedkulds ud i ting, der går galt. Man kan være forvirret og flyvsk, og ens ego kan komme til at fylde så meget, at man fremstår selvoptaget eller arrogant.
 
10/1 er en version af 1 tallet
 
 
Sensitivitet – blidhed – usikkerhed – mindreværdskompleks – nærtagende – konfliktsky – indre splittelse – behagesyge – indre tomhed – dulme tendens – ubeslutsomhed – opofrelse – martyr kompleks
 
Balance
11/2 er altid ubalanceret som navneværdi, men har du tallet med dig i din fødselsdag kan det potentielt bidrage med kreativitet, blidhed, en god evne til at følge livets flow, samt stærke evner for indføling.
 
Ubalance
Med 11/2 i ubalance er man ofte meget sensitiv og har svage grænser. Man har som regel en indre usikkerhed og er meget optaget af hvad andre tænker og synes. Man kan dermed være meget nervøs for at træde forkert, og kan have et stort behov for at bevise sig selv og sit værd. Der ligger en tendens til at overskride sine egne grænser for at please andre, fordi man har et stort behov for ros og anerkendelse fra omverdenen. Indre splittelse, tankemylder og det, at have svært ved at mærke sig selv og sine behov, ligger også til denne vibration. Man kan have hang til at dulme følelser, og kan derfor udvikle misbrug af enhver art, så man undgår at mærke sig selv. Man er ofte nærtagende og nem at provokere, og har svært ved at sige nej og sætte grænser på en naturlig måde, hvilket somme tider kan resulterer i, at man får nok og mister fatningen. Man kan føle sig udnyttet og misbrugt og indtager let en martyr rolle.
 
11/2 er er en ubalanceret version af 2 tallet
 
 
Offermentalitet – magtesløshed – overfortolkning – tankemylder – misforståelser – opofrelse – korsfæstelse – videbegærlig – klogskab – ambition – fandenivoldsk – drama queen
 
Balance
12/3 er altid i ubalance, men har du tallet med dig i din fødselsdag kan det potentielt bidrage med klogskab og mod – man er ambitiøs og god til at vækste. Man er videbegærlig og god til at uddanne sig og opbygge viden. Man kan være lidt fandenivoldsk, på den gode måde, hvor man har store armbevægelser, og gør hvad det passer en. Man er samtidig god til at tage vare på andre.
 
Ubalance
12/3 i ubalance er et meget tung vibration, der kan skabe mange misforståelser, overtænkning, irrationel frygt, og en grundlæggende følelse af at være offer for livet. Man er med denne vibration meget søgende og videbegærlig, så man søger altid en dybere mening – også når den ikke er der. Der er en udpræget tendens til at overanalysere alt hvad der foregår omkring en. Man laver sine egne – ofte forkerte – teorier og konklusioner omkring betydningen af det andre siger og gør, og dette kan skabe misforståelser og drama. Man har svært ved at tage ansvar, og har ofte gang i bebrejdelser og projektion. Man kan være meget frygtstyret og have tendens til et overaktivt sind med tankemylder og stress, hvor man vender og drejer tingene i hovedet. Mange med denne vibration udvikler en selvdestruktiv adfærd, der også kan føre til misbrug. Andre opbygger viden og teorier, som de er gode til at belære andre om, men dårlige til selv at efterleve. Det ligger også til vibrationen, at man er selvopofrende, fordi man vælger at overhøre sig selv. Dette kan lede til en grundlæggende følelse af, at være udnyttet og et offer, hvilket kan gøre at man reagere groft, i affekt, over for andre. Frygt og magtesløshed kan blive en selvopfyldende profeti.
 
12/3 er en ubalanceret version af 3 tallet
 
Transformation – healing – innovation – originalitet – genialitet – firstmover – nysgerrighed – trendsætter – længsler – fristelser – utilfredshed – opposition – urolig – forvirret – misforstået – sorte får

Balance
13/4 i balance er en utrolig smuk og mystisk vibration, der handler om transformation i ordets mest positive forstand. Der ligger stærke healer evner i denne vibration – evnen til at forandre noget dysfunktionelt til noget funktionelt. Man er med denne vibration i balance original, nysgerrig og eksperimenterende og man gør ting på din helt egen måde. Man er en firstmover og har en formidabel evne til at tænke ud af boksen og få nogle helt geniale og innovative idéer. Man er samtidig god til, at omdanne sine idéer til virkelighed eller profit i business. Man kan have evner indenfor teknologi, men også indenfor design, og er ofte lidt af en trendsætter, der er forud for sin tid.

Ubalance
Når 13/4 er i ubalance kan man have en følelse af ikke rigtig, at kunne komme i mål med sine idéer, eller at have så mange idéer, at man bliver overvældet og forvirret, og ikke kan overskue eller mærke hvilke man skal gå med. Man kan opleve mange fristelser i livet, med en følelse af at græsset altid er grønnere på ovre hos naboen, og man kan derfor have en nærmest konstant længsel efter mere i livet. Der kan også ligge en tendens til at være lidt “Rasmus modsat”. Man føler sig nemt misforstået, og det kan somme tider give en følelse af, at være det sorte får i flokken. Man kan være omskiftelig, urolig, utilfreds og forvirret omkring hvad man ønsker af livet. Der kan også ligge en tendens til at blive bedraget, samt at opleve pludselige, uventede forandringer i sit liv.

13/4 er en version af 4 tallet
 
Netværk – kommunikation – formidling – social – vigør – bevægelse – engagement – karriere – business – penge – investeringer – mådehold – uro
 
Balance
Med 14/5 i balance er man energisk og en formidabel netværker. Man har gode sociale færdigheder, er populær og kan med alle. Kommunikationen er klar og fact-baseret, og man er en dygtig formidler, både mundtligt og skriftligt. Man er altid i vigør og bevægelse, og besidder en god portion handlekraft og engagement. 14/5 er især relateret til karriere, business, medier, penge og investeringer. Når tallet er i balance kan man opleve stor medvind på disse områder. Men der ligger en særlig lektion omkring mådehold i dette tal. Man skal respektere penge for at tiltrække dem. Med engagement og mådehold, kan man med dette tal opnå stor finansiel overflod.
 
Ubalance
Når 14/5 er i ubalance kan man opleve problemer med alt hvad dette tal står for. Kommunikationen kan blive indholdsløs og selvcentreret; man snakker for meget og virker overselvsikker. Eller omvendt, man bliver indelukket og nervøs i sociale sammenhænge. Man kan have svært ved at slappe af, både fysisk og mentalt, og det kan give en rastløshed, der kan føre til stress og uro. Man kan opleve store udsving og problemer med sin økonomi og den materielle side af tilværelsen.
 
14/5 er en version af 5 tallet
 

Magi – manipulation – charme – karisma – magnetisme – healer – indflydelse – kreativitet – formidling – tryllebinde – skuespil – temperament

Balance
15/6 er det mest okkulte og komplekse tal, hvis essens er magi og manipulation. I balance giver det en stærk indflydelsesrig personlighed, med en unik evne til at lyse ind i andre og heale deres mørke. Man er yderst karismatisk og charmerende, og har en stærk personlig magnetisme, hvor man er i stand til at inspirerer og lede andre med sin store positive indflydelse. Det er også en yderst kreativt vibration, der giver evner inden for kunst, litteratur, musik og scenekunst. Man har en stærk indlevelsesevne, og 15/6 kaldes da også somme tider for skuespiller tallet, da exceptionelt mange skuespillere har dette tal med sig. Vibrationen giver stærke formidlingsevner, hvor man er velformuleret og har evnen til at tryllebinde folk.

Ubalance
Med 15/6 ubalanceret er man stadig yderst karismatisk og kreativ, men man kan komme til at bruge sin charme og fortryllende formidlingsevner til selvisk, at manipulere andre til egen vinding. Med andre ord kan man misbruge sin magt negativt og nedbrydende. Der kan også være en tendens til, at være meget yderstyret, således at små ting kan ødelægge hele ens dag. Man kan have et dramatisk temperament og problemer med angst eller frygt for specifikke ting. Der kan også ligge en del sygdom i 15/6 ubalanceret. Det kan være sygdom af både mental og fysisk karakter. Med sidstnævnte er det ofte flere diffuse og mystiske symptomer, der ikke kan diagnosticeres.

15/6 er version af 6 tallet

 
Fighter – tab – frygtstyret – beskyttelsesskjold – hård – selvstændig – hårdtarbejdende – sejlivet – kontrollerende – knoklende – selvdestruktiv – fordybelse – spiritualitet – terapeutisk
 
Balance
16/7 er altid i ubalance, men har du tallet med dig i din fødselsdag, kan det potentielt bidrage med en stærk evne til fordybelse og eftertænksomhed. Man er kreativ og intuitiv, og har terapeutiske evner. Man er samtidig hårdtarbejdende, selvstændig og sejlivet.
 
Ubalance
16/7 kaldes også for mistetallet, fordi der med dette tal er en tendens til tab. Det kan være alt fra tab af relationer til tab af penge og materielle goder, men også mere metaforiske tab, som f.eks. det at miste sig selv. Med denne vibration bliver man en hård fighter, fordi man ved at intet varer evigt. Man opbygger et beskyttelsesskjold, lukker sit hjerte og holder andre mennesker på afstand. Man kan føle sig forladt, være meget frygtstyret og være på flugt fra smerte.
Livet kan somme tider føles som en kamp for overlevelse og derfor kan man blive meget kontrollerende og udvikle en selvdestruktiv og knoklende adfærd. Man lukker ned for at mærke dig selv, presser sig selv for hårdt og lytter ikke til kroppens og psykens signaler. Når man ikke kan mærke sig selv, kan man heller ikke mærke hvad man inderst inde ønsker og drømmer om, og man træffer derfor ofte valg baseret på frygt eller det der virker praktisk, i stedet for at følge sit indre kompas.
 
16/7 er en ubalanceret version af 7 tallet
 

Spotlight – synlighed – opmærksomhed – udstråling – charme – x faktor – spiritualitet – fred – kærlighed – harmoni – intelligens – visdom – intuition – kreativitet – talent – berømmelse

Balance
17/8 kaldes også udødelighedens tal, fordi det bærer et potentiale for berømmelse, hvor ens navn vil leve videre efter en. Det er et stærkt spirituelt tal, der giver en charmerende udstråling og meget synlighed omkring ens person. I balance er man fantastisk til at skinne i spotlightet, og man inspirerer og gør et stort indtryk på andre mennesker. Med dette tal i balance har man en unik evne til at forene spiritualitet og pragmatisme. Man har både en høj intelligens og godt intellekt, samt en stærk intuition og stor visdom. Man har også stærke kreative evner, er talentfuld, og sætter sit personlige præg på alt. Med 17/8 i balance er man hævet over vanskeligheder, man er exceptionel til at trække læring ud af udfordringer og vokse med oplevelsen. Man har hjertet på rette sted og ønsker oprigtigt fred, kærlighed og harmoni i verden.

Ubalance
Med 17/8 i ubalance kan man opleve, at tiltrække sig negativ opmærksomhed. Der kan være en tendens til, at gøre sig uheldigt bemærket og blive upopulær for selv den mindste fejl, eller at få skylden for noget man ikke har gjort. Dette kan gøre, at man føler sig forkert og med tiden bliver en meget privat person. Man kan også udvikle et had/kærligheds forhold til spotlightet, fordi man inderst inde elsker – og er god til – at være i centrum, men er bange for at stille sig frem i spotlightet, p.g.a. de kvaler det har givet en. Det er også almindeligt, når dette tal er i ubalance, at man oplever mange problemer i livet – og det kan føles som om man konstant skal rundt og slukke brande.

17/8 er en version af 8 tallet

Materialisme – handlekraft – temperament – kontrol – styrke – stridigheder – konflikt – knoklen – frustrationer- blokering – utilfredshed

Balance
18/9 er altid ubalanceret, men har man den med sig i sin fødselsdag er tallets positive potentiale, at man har stor styrke, selvtillid og power. Man er målrettet, ambitiøs, resultatorienteret, fuld af handlekraft og god til at tjene penge.

Ubalance
18/9 er en meget materialistisk tal, hvis energi søger at destruere den spirituelle side af ens natur. Det er en meget hård og maskulin vibration, der kan skabe stridigheder, særligt i familien og andre nære relationer. Man kan være meget dominerende, kontrollerende og selvretfærdig, og have en ekstremt lav tærskel for “bullshit”. Man har med denne energi mange frustrationer og megen indestængt vrede, men man er samtidig meget kontrolleret. Derfor har de fleste med denne vibration en poleret overflade, hvor de fremstår glade og venlige, fordi de er gode til at skjule deres indre virvar. Men der er en tendens til enten, at implodere eller at eksplodere over for dem man har tæt på. Man er med denne vibration ofte besat af resultater eller materielle ting, og man er drevet af utilfredshed. Energien er meget knoklende og der kan være en tendens til, at man presser sig selv urimeligt hårdt. Det betyder også, at man overhøre kroppens signaler og lukker ned for sine følelser. Man har dermed har svært ved at mærke sig selv, og bærer en indre ophobning af følelser og vrede. Man kan opnå store resultater med denne energi, men det er som oftest på bekostning af andre, da det også er en del af denne energi, at “målet helliger midlet”.

18/9 er en version af 9 tallet

 
Optimisme – lys – håb – held – glæde – flow – magnetisme – vindermentalitet – manifestation – lederskab – falsk håb – naivitet – flyvskhed – stort ego
 
Balance
19/1 i balance er en kraftfuld og yderst gunstig vibration, der bringer meget held, flow, overflod og optimisme med sig. Man formår at spinde guld på sine visioner og udleve sine drømme med lethed og nydelse. Vibrationen giver en stærk vindermentalitet, hvor man har let ved at manifestere succes i sit liv. Man besidder lederevner og har en fantastisk udstråling, der magnetisk drager andre mennesker. Man er oprigtigt glad og spreder lys og glæde omkring sig, som en sol der skinner skinner på andre. Man har tillid til livet, ser lyst på tilværelsen og formår altid at bevare håbet, selv i de sværeste situationer.
Ubalance
Når 19/1 er i ubalance kan optimismen tage overhånd, og man er tilbøjelig til at negligere problemer, så man ikke får gjort noget ved tingene, men lidt naivt forventer, at de blot løser sig selv. Der ligger en tendens til, at være meget urealistisk, overvurdere sine egne evner og indgyde falsk håb. Det giver store skuffelser, når virkeligheden ikke lever op til forventningerne, da man med denne vibration har svært ved at håndtere modgang. Man kan have tendens til, at være meget flyvsk og have en masse indre uro, hvor man overvældes af idéer og drømme, men ikke kan mærke hvilke man skal handle på. Det fører til mental overaktivet, forvirring og tankemylder.
 
19/1 er en version af 1 tallet
 

Passion – livsvej – højere formål – blidhed – empati – nærvær – beskyttelse – kreativitet – livsnyder – tillid – proces – fanatisme – mani – etik – moral

Balance
Med 20/2 i balance er ens liv knyttet til højere formål. Man føler et stærkt kald, har en god intuition og lytter til den. Derfor mærker man tydeligt sin passion og hvilken vej i livet man skal gå. Man har tillid til universet, føler sig fuldt beskyttet og tør gå efter sine drømme. Man er nærværende, empatisk, tålmodig og nyder processen. Man formår at nyde livet, er blid og behagelig at være sammen med. Der ligger endvidere stor kreativitet, æstetik og kunstneriske evner i dette tal. Samt en høj etik og moral.

Ubalance
Når 20/2 er ude af balance kan den i stedet komme til at handle om forvirring omkring ens livsvej. Man kan have følelsen af, at man kan bidrage til meget mere end man gør, men man kan ikke mærke sig selv og hvilken vej man skal gå. Man kan have meget skiftende passioner eller være fanatisk, nærmeste manisk, omkring en sag. Der er også en tendens til, at være flyvsk og meget utålmodig. Man kan have så meget tillid, at man kaster sig hovedløst ud i ting, som derefter går galt. 

20/2 er en version af 2 tallet

 
Vækst – ekspansion – succes – styrke – ambition – intellekt – høj bevidsthed – autencitet – refleksion – spiritualitet – stragegi – beslutsomhed – uovervindelig – forsinkelser – modgang – ansvar – pligt

Balance
21/3 i balance er en smuk og kraftfuld vibration, hvor man har man let ved at manifestere fremgang og vækst. Man er ambitiøs og målbevidst, og god til at tage ansvar. Man forstår vigtigheden af dybdegående forarbejde og hviler i processen. Man finder herigennem sin personlige vej til den ultimative succes. Vibrationen giver en høj bevidsthed og et højt reflektionsniveau, samt stærke spirituelle og healende evner. Man er autentisk og skaber indflydelse med sin succes, og man evner at vejlede og rådgive andre med stor overbevisning. Man har stor styrke, strategiske evner, er beslutsom og formår at mestre livet.

Ubalance
Når 21/3 er i ubalance kan livet føles som en uendelig tunnel af lærdom, hvor man ledes af et håb og ønske om stor succes, som hele tiden bliver forsinket eller ikke indtræder. Man kan knokle og arbejde hårdt, men resultaterne udebliver. Man oplever dermed ofte mange forsinkelser og meget modgang i livet. Der kan også være en tendens til, at føle sig tynget af pligt og ansvar. Mange med denne vibration i ubalance oplever også, at de først opnår den ønskede succes i livet, når de er så gamle, at de ikke rigtig når at nyde den.

21/3 er en version af 3 tallet
 

Naivitet – blidhed – godhed – illusioner – forblændelse – overbærenhed – tilgivelse – humanisme – potentialer – innovation – drømmer- humanistisk – korruption

Balance
22/4 er altid ubalanceret, men har man talle med sig sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med en stærk evne for indføling, blidhed, generøsitet, kreativitet og innovation. Man har evnen til at se potentialer, nye måder at gøre tingene på, og mod til at kaste sig ud i projekter, som andre ville gå langt uden om, fordi man ser muligheder andre ikke øjner.

Ubalance
Med 22/4 i ubalance har man en stærk tendens til, at tage lyserøde briller på og blive forblændet af folks facader. Man ser altid det bedste i andre, også selvom de ikke vil en det godt. Der er en udpræget tendens til at fokusere på potentialer, fremfor at se virkeligheden og realiteten – her og nu – i øjnene. Man har med denne vibration ofte en dårlig dømmekraft, hvor man vælger at overhøre sin intuition, fordi man er overdrevent humanistisk og naiv. Der er tendens til at leve i en drømmeverden, hvor man først vågner op når det er for sent, og man for længst er blevet snydt og bedraget. Man er simpelthen for god af sig – for overbærende og tilgivende, og dermed lader man folk udnytte og misbruge en. Fordi man har tendens til dårlig dømmekraft, kan man i ekstreme tilfælde blive så forblændet af andre, at man bliver ført på vildspor og lader sig manipulere til selv, at udføre korrupte gerninger.

22/4 er en version af 4 tallet, som du kan læse mere om her
 
 
Velsignelse – beskyttelse – tillid – overflod – støtte – popularitet – doven – forkælet – divanykker
 
Balance
23/5 er en kraftfuld og meget velsignende energi, der yder en stærk universel beskyttelse og en følelse af overflod og tillid til livet. Det kan føles som at have en engel på hver skulder. Med denne vibration tiltrækker man let det man ønsker i livet, og man modtager nemt hjælp og støtte fra sine omgivelser, også folk i højtstående positioner. Man har en stærk karisma, er populær og har gode talegaver. Man er vellidt og tiltrækker derfor nemt nye bekendtskaber. Tallet er også yderst gunstigt økonomisk, da ens økonomi altid er beskyttet, og man har gode muligheder for at opbygge finansiel overflod.
 
Ubalance
Uanset hvor ubalanceret 23/5 er, yder det beskyttelse og påvirker omkringliggende tal i en positiv retning. Når tallet er ubalanceret, kan man dog have tendens til at hvile så meget i tillid og beskyttelse, at man ikke får taget ansvar, men i stedet bliver lidt doven og forventer at andre kommer og redder en. Man kan altså bliver lidt forvent og forkælet. Alle med dette tal har dog altid en hvis grad af beskyttelse, uanset hvor ubalanceret det er, og det kan negativt betyde, at de ustraffet kan slippe afsted med mange ugerninger.
 
23/5 er en version af 5 tallet
 

Kærlighed – relationer – fællesskab – sammenhold – romantik – omsorg – støtte – karisma – kreativitet – folkelig – traditioner – tryghed – grænser

Balance
24/6 i balance er en smuk og feminin Venus vibration, der handler om kærlighed, harmoniske relationer, fællesskabsfølelse, held og synkronisitet. Vibrationen giver en stærk personlig magnetisme og healende udstråling, samt en kraftig trækningskraft på det modsatte køn. Man er fuld af kærlighed til sig selv og andre, fuld af tillid og har en kosmisk bevidsthed. Man er god til at samle mennesker, er omsorgsfuld og har et healende nærvær, der inspirere andre. Man tiltrækker nemt hjælp og støtte fra andre mennesker, også i business. Man udlever let sine drømme med succes. Vibrationen giver også en stærk æstetisk sans og kreative evner, ofte inden for det musikalske.

Ubalance
Når 24/6 er i ubalance kan den optræde med omvendt fortegn. Man kan opleve store udsving og drama i sine relationer. Forliste forhold, der giver intens hjertesorg. Man er ofte den der bærer relationen og giver mere end man modtager, og man får sjældent den hjælp og støtte man har brug for i livet. Man har ofte svage grænser og kan let tiltrække usunde relationer, eller mangle nære eller nærende relationer. Man kan derfor føle, at man står meget alene med alting. Man har ofte et stort behov for tryghed og traditioner, kan være konservativ og meget stædig – og kan dermed hænge fast i alt det gamle.

24/6 er en version af 6 tallet
 

Visdom – intuition – psykologisk indsigt – spiritualitet – talentfuld – lærenem – forestillingsevne – kreativ – skabende – ansvar – modgang – skuffelser – fejltagelser

Balance
Med 25/ i balance er man eminent til, at trække læring ud af alle livets facetter. Man evner at vokse med sine erfaringer og igennem observation. Man er yderst lærenem, og har et naturligt talent for at lære alt hvad man sætter sig for. Vibrationen giver en stærk intuition og når man følger den, kan man opleve det flow der ligger i, at være på dette rette sted, på det rette tidspunkt. Der ligger også et særligt talent for at læse andre mennesker og forstå deres behov, da man har en stærk forståelse for menneskets natur og evnen til at forstå andre på et dybdepsykologisk plan. Man har en stærk forestillingsevne, er talentfuld, keativ, skabende, og har en formidabel dømmekraft.

Ubalance
Med 25/7 i ubalance kan man have oplevet mange hårde lektioner og skuffelser i livet. Barndommen har ofte været hård og kan have været præget af for meget ansvar og pligter, der ikke var alderssvarende. Ansvarsfølelsen kan fortsætte ind i voksenlivet, hvor man har tendens til overansvar og pligtfølelse, som en tung byrde på sine skuldre. Man kan også opleve, at der er blokeret for den intuitive kanal, så man ikke stoler på sin intuition, eller lukker ned og vælger at overhøre den. Temaet om at lære igennem erfaring får man ikke altid mestret; i stedet kan man have tendens til at begå de samme fejl om og om igen.

25/7 er en version af 7 tallet

 
Succes og fiasko – dårlige råd – tab – skuffelser – ustabilitet – udsving – starte forfra – på vagt – udmattelse – styrke – handlekraft – overlevelsesevne – bitterhed

Balance
26/8 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med styrke, power og handlekraft. Man har en god overlevelsesevne og opnår mange ting.

Ubalance
26/8 er en meget tung vibration med en tendens til at miste det man bygger op. Det er et tal for vanskeligheder i partnerskaber, forkerte råd, skuffelser, udsving og ustabilitet. Med denne vibration kan man opleve hurtigt, at komme i mål med sine idéer og planer – men så bliver tæppet lige så pludseligt revet væk under en igen. Derfor oplever man med denne vibration mange store op- og nedture i livet. Nedturene skyldes ofte dårlige spekulationer eller dårlige råd fra andre. Man kan have tendens til at tiltrække upålidelige personer, og man lytter til disse personers råd, i stedet for at følge sin egen mavefornemmelse. Derfor ramler tingene igen og igen. Det kan give en følelse af, at man skal starte forfra i livet mange gange. Med tiden kan man blive meget på vagt over for andre, hvilket kan give udmattelse af krop og sind, grundet det konstante alarmberedskab. Eller man kan udvikle kynisme og bitterhed.

26/8 er en version af 8 tallet

Autoritet – styrke – mod – power – handlekraft – ærlighed – troværdig – integritet – retfærdiged – selvreflektion – lederevner – direkte – ansvar

Balance:
27/9 i balance er en kraftfuld vibration, der giver styrke, autoritet, lederevner, mod og power. Man har en autoritativ og troværdig udstråling, der kan virke dragende på andre. Man er handlekraftig og ansvarsfuld, har et godt overblik og et højt integritets-niveau. Selvom det er en stærk vibration har den dog stadig bløde værdier fra 2- og 7 tallet., der handler om indføling, intuition og kreativitet. Derfor kaldes denne vibration også “Den empatiske leder”. Man evner at forene de bløde og stærke værdier. Vibrationen giver en ærlig og direkte facon, uden man er unødigt hård. Man har også mange idéer, og evner at føre dem ud i livet. Samtidig har man en god evne til selvreflektion og selvindsigt, som mange mennesker ellers mangler.

Ubalance:
Når 27/9 er i ubalance kan man tiltrække uretfærdighed og hårde livsoplevelser, der giver mange frustrationer. Man kan være tilbøjelig til, at mangle et filter – så man er alt for direkte i sin måde at kommunikere på. Samtidig kan man have svært ved at sige fra, og have tendens til at lede enten for blødt eller for hårdt. Man kan mangle struktur, og have svært ved at færdiggøre projekter. Det kan give handlingslammelse, eller at man knokler hårdt uden at opnå de ønskede resultater.

27/9 er en version af 9 tallet

 
Selvmodsigelser – potentiale – ambition – vindermentalitet – optimisme – tillidsbrud – svigt – flyvsk – dårlig planlægger – løftebryder – retssager
 
Balance
28/1 er altid i ubalance som navneværdi, men har du tallet med dig i din fødselsdag kan det potentielt bidrage med høje ambitioner og en stærk vindermentalitet. Man har kreative evner og går livet i møde med optimisme.
 
Ubalance
28/1 er et tal fuld af selvmodsigelser. Det repræsentere en person med et stort potentiale og en lovende fremtid, men som kan opleve at se alt blive taget fra ham igen. Dette er en vibration, der ofte udvikler sig aggressivt gennem livet. Har man båret denne vibration hele livet har man ofte oplevet mange svigt og tillidsbrud fra andre, allerede i barndommen. Man har tendens til at stole blindt på de forkerte mennesker, og med tiden kan man blive meget mistroisk over for andre. Der ligger også en tendens til at tiltrække tab og at skulle starte forfra i livet mange gange. Med tiden kan man udvikle spidse albuer og lidt aggressivt gå efter det man ønsker, uden så megen omtanke for andre. Man er ofte meget flyvsk og en dårlig planlægger. Man kan derfor nemt komme til at glemme aftaler, eller love for meget, og det kan skabe problemer i ens relationer. Der kan også være et element af, at man faktisk slet ikke føler sig forpligtet, hvis man alligevel ikke har lyst eller hellere vil noget andet. Man har med andre ord ingen skam i, at lade andre i stikken. Denne adfærd kan skabe uvenner, og der ligger også et tema omkring retssager.
 
28/1 er en ubalanceret version af 1 tallet

Usikkerhed – mindreværdskompleks – svaghed – pleaser – tillidsbrud – skuffelser – naivitet – frustrationer – selvkritisk – misbrug – nærtagende – oversentitiv – misbrug

Balance
29/2 er altid ubalanceret som navneværdi, men som har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med en stærk empati, kreativitet og fællesskabsfølelse.

Ubalance
29/2 er en meget tung vibration, der minder om den foregående 11/2. Her er dog skruet op for de negative aspekter, da tallet rummer en indre konflikt mellem ild- og vand elemementet. Man føler sig sjældent god nok med denne vibration og er meget selvkritisk. Man kan derfor være yderst nærtagende og let at provokere. Man har et stort behov for anerkendelse udefra, og kan derfor være meget pleasende, men der er en tendens til at man bliver taget for givet. Man oplever ofte mange tillidsbrud og skuffelser, hvilket kan føre til substantiel sorg og vrede. Det kan give afhængigheder og misbrug. Misbrug af sig selv, misbrug af andre, eller andres misbrug af en. Man er ofte uheldig i romantiske relationer, og det er ikke atypisk, at man føler at man må nøjes i kærlighed. Det ligger også til denne vibration, at man altid selv føler man har rene intentioner, og derfor kan man have svært ved at se sin egen andel når noget går galt i ens relationer. Man tager ikke ansvar, men pudser sin glorie, og har en ringe selverkendelse. Nogle mennsker, især mænd, med denne vibration kan blive meget hårde og ubarmhjertige, fordi de føler sig svage og ude af kontrol, men gerne vil være i kontrol.

29/2 er en ubalanceret version af 2 tallet

 
Filosofisk – retroperspektiv – fortid – reflektion – nostalgi – mentalt overlegen – handlekraft – styrke – konservativ – stædig – forstokket 
 
Balance:
30/3 er et meget intellektuelt tal, der giver en filosofisk, analyserende og reflekterende tilgang til livet. Når tallet er i balance har man et højt intellekt og er god til at se tingene i et højere perspektiv. Man har en dyb forståelse for tid, og evner at bringe fortidens erfaringer ind i nuet, som en katalysator for læring – så man kan bruge denne erfaring positivt i fremtiden. Man har stor handlekraft og styrke, er videbegærlig, og har fokus på at opnå succes og ekspansion. Man indtager nemt ekspertrollen, og kan derfor være til stor inspiration for andre mennesker. Heri ligger også stærke evner for undervisning og formidling – særligt vedrørende emner der har med fortiden at gøre.
 
Ubalance:
Når tallet er i ubalance kan man have tendens til at hænge for meget fast i fortiden. Det kan give en frygt for forandring, og man indtager derfor nemt en konservativ, stædig og forstokket tilgang til tilværelsen. Intellektet er for dominerende, og derfor tror man kun på det man kan se, veje og røre. Man forsøger at putte hele universets visdom ned i bokse, der kan forstås af det rationelle sind. Vibrationens høje reflektionsniveau kombineret med en tendens til tilbageblik gør, at man har tendens til at overanalysere fortiden. Man kører konstant tilbageblik og kan være meget nostalgisk. Der kan også ligge en tendens til, at man hellere vil dyrke sine egne idéer fremfor at modtage input fra andre, man ser som mindre intelligente. Man kan derfor virke mentalt fraværende og overlegen, og nogle med denne vibration trækker sig da også tilbage fra omverdenen for at være med sine egne tanker, fremfor at dyrke det sociale aspekt af livet.
 
30/3 er en version af 3 tallet

Intelligens – intellekt – logik – innovation – særhed – nørdet – misforstået – forstyrret – isolation – ensomhed – selvstændig

Balance:
31/4 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med en høj intelligens, et intellektuelt, innovativt og logisk tænkende sind, med evner inden for især teknologi og videnskab.

Ubalance:
Med denne vibration er man ofte lidt nørdet og kan have særinteresser med specialiseret viden, men mangle viden på almene områder. Man føler sig grundlæggende anderledes og misforstået, som det sorte får – og kan da også have tendens til, at fremstå lidt sær, fordi man har en “krøllet hjerne”. Det kan give tendens til isolation hvor man trækker sig fra omverdenen, fordi man foretrækker at dyrke sine egne tanker og interesser, fremfor at indgå relationer.

31/4 er en version af 4 tallet

 
Business – udland – medier – kommunikation – formidling – politik – salgstalent – penge – social – netværk – vigør – pralende – arrogant – overlegen 
 
Balance:
32/5 i balance er en stærk international kommunikations vibration, der bringer held og flow inden for alt der har at gøre med penge, forretning, fællesskaber og formidling. Det er den storslåede “businessmand”, sælger og fortryllende kommunikator, der inspirere og samler mennesker. Man har med denne vibration i balance stærke formidlingsevner, både verbalt og skriftligt. Man er altid i vigør og elsker sociale sammenhænge, og man er dygtig til at lede grupper og til at få andre med på ens idéer. Man hviler i sig selv og derfor sparker man bare døren ind og tryllebinder andre med ens talegaver og historier. Man har derfor nemt ved at få hjælp fra folk i højere positioner. Det er også et stærkt pengetal med et stort potentiale for opnå økonomisk overflod.
 
Ubalance:
Når energien er i ubalance halter det med kommunikationsevnerne. Det er typisk, at man taler for meget og overdriver sine præstationer. Man fremstår derfor som en show off – pralende, arrogant, stor i munden og fuld af luft. For megen snak, men ingen handling bag. Man kan agere overlegent og virke arrogant.
Energien i ubalance kan også give økonomiske problemer og man kan opleve store økonomiske udsving, samt knas i relationer og kærlighed.
 
32/5  er en version af 5 tallet
 
Prestige – karisma – styrke – power – etik og moral – struktur – lederskab – familie – relationer – succes – stædighed – temperament – konservativ – drama
 
Balance
33/6 er et stærkt Venus tal, der minder om den foregående vibration 24/6. Her er dog mere power og større fokus på succes, ekspansion og lederskab, p.g.a. det dobbelte 3 tal. I balance er man både familieorienteret og ambitiøs. Gode relationer er vigtige for en, og det samme er succes. Succesen kommer til en fordi man altid er velforberedt, og er en dygtig strategiker og planlægger, med gode lederevner. Man har høje etiske standarder og går op i ære og fairness. Man leder gennem sit eget eksempel. Energien giver en stærk karisma og man opnår let prestige inden for sit felt.
 
Ubalance
Når energien er i ubalance er der en tendens til, at være fordømmende og sammenligne sig selv med andre. Man har høje standarder og forventninger til sig selv, og måler sit værd på sine præstationer. Man kan føler sig hævet over andre, være meget stædig og have et hidsigt temperament.
Der er en tendens til at være lidt gammeldags og forstokket og ikke følge med tiden og udviklingen. Man kan være meget konservativ og virke lidt tør, fordi alt handler om at sætte mål og lave planer. Det er også typisk, at man med denne vibration i ubalance oplever mange problemer og drama i familie og nære relationer.
 
33/6 er en version af 6 tallet
 

Intuition – spiritualitet – fantasi – nytænkning – rejselyst – talentfuld – intellektuel – ansvar – generøs – dybsindig – lærernem – visdom – splittelse 

Balance
34/7 i balance giver en stærk intuition og samtidig et højt intellekt, der giver evnen til at træffe de rette beslutninger og være på det rette sted, på det rette tidspunkt. Man er med sin stærke intution god til at aflæse andre mennesker, og forstå dem på et dybdepsykologisk plan. Vibrationen giver også en evne til at lære hurtigt, og man har derfor ofte mange talenter. Man har nemt ved at forbinde det spirituelle med det materielle, og det gøres med stor fantasi og nytænkning. Det er også en international vibe, som giver rejselyst.

Ubalance
Når 34/7 er i ubalance kan der opstå konflikt mellem det spirituelle og det materielle. Man kan være splittet mellem intuition og intellekt, og dermed opstår der forvirring. Der kan være tendens til, at opleve mange fejltagelser og skuffelser, som man forsøger at tage ved lære af, men istedet ender man med en tung ansvarsfølelse.

34/7 er en version af 7 tallet

Styrke – power – handlekraft – overlevelsesevne – succes og fiasko – ustabilitet – skuffelser – udsving – karma – skæbne – stress – bitterhed

Balance:
35/8 er altid ubalanceret, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med stor styrke, personlig power, handlekraft, overlevelsesesevne og en stærkt indflydelsesrig personlighed.

Ubalance:
35/8 minder meget om den foregående vibration 26/8. Her er dog skruet yderligere op for de negative aspekter. Med denne vibration har man ofte haft et yderst turbulent liv fyldt med mange op- og ned ture. Der ligger meget karmisk læring i vibrationen, som hele tiden udfordrer en med styrkeprøvelser. Man kan opnå stor succes med denne vibration, men samtidig opleve, at tæppet pludselig bliver revet væk under en igen. Der ligger derfor også meget stress i denne vibration, fordi man oplever livet som skæbnesvangert, og føler sig ude af kontrol.

35/8 er en version af 8-tallet

Autoritet – karisma – power – magt – ekspansion – lederskab – intellekt – kløgt – handlekraft – vedholdenhed – retfærdighed – integritet – ærlighed – drive – gennemslagskraft – hård – frygtløs

Balance:
36/9 er en yderst slagkraftig vibration, da den kun består af de tre powertal 3-6-9. I balance er man typen, der virkelig hviler i sig selv og ikke er bange for at træde forkert. Man har stor retfærdighedssans og integritet, og man har modet til at stå op for og kæmpe for det man tror på. Man er ikke bange for at forsvare andre, eller træffe det rette valg, uanset konsekvenserne. En solid, magtfuld og autoritativ personlighed med gode lederevner og en enorm styrke og karisma. Der ligger kæmpe handlekraft, kløgt og udholdenhed i denne vibration, samt et element af frygtløshed. Man kan opnå store resultater med denne vibration i balance, da man aldrig giver op, kan være stærkt indflydelsesrig, og evner at tiltrække det man ønsker i livet.

Ubalance:
Når vibrationen er i ubalance kan man være unødigt hård, barsk eller brysk. Den gode retfærdighedssans kan kamme over i selvretfærdighed og et stort behov for at straffe andre , hvis man føler sig forsmået eller krænket. Man kan være stædig og have en “My way or the highway” attitude, der skubber folk væk. Der kan være en tendens til, at tiltrække misforståelser og drama i relationer, og man kan også tilrække mange hårde livsoplevelser. Man er ofte lidt af en “knokler”, men opnår sjældent de ønskede resultater, selvom man arbejder hårdt for dem.

36/9 er en variation af 9 tallet

 
Popularitet – magnetisme – charme – rockstar – netværk – holdånd – fællesskab – held – flow – succes – overflod – power – optimisme – vindementalitet

Balance:
37/1 i balance er en særdeles kraftfuld og gunstig vibration, der bringer flow, held og overflod på alle livets planer. Med denne vibration i balance har man en stærk social magnetisme. Man har modet til at stå ved den man er og gøre som man vil, og man bliver samtidig respekteret og beundret for det. Derfor kaldes vibrationen også for en rockstjerne vibration. Man har en social ånd, er god til at indgå i fællesskaber og samarbejder, og har et stort netværk. Det er også et tal for international business, økonomisk overflod og et succesfuldt kærlighedsliv.
 
Ubalance:
Når 37/1 er i ubalance kan man tiltrække økonomiske op- og ned ture. Man kan opleve, at være populær i perioder, for derefter at blive nærmest glemt. I det hele taget er det typisk, at tingene periodisk går godt, for derefter at tage en dårlig drejning. Der kan også være en tendens til, at være stædig, arrogant, pralende og uansvarlig med sin økonomi. Man kan tiltrække drama og skandaler, samt have en tendens til at undertrykke følelser.
 
37/1 er en version af 1 tallet, som du kan læse mere om her.
 

Beskrivelser kommer snart

 

Ekspansion – styrke – business – strategisk – frygtløs – handlekraft – vigør – selvtillid – lederevner – utålmodig – krigerisk – anmassende

Balance:
39/3 er i balance en ekstremt stærk energi, især i business. Man besidder en utrættelig styrke og energi til at få tingene gjort, er frygtløs, ambitiøs, strategisk og evner at forvandle teori til handling. Man kan derfor opnå stærk ekspansion i karrieren. Man overvejer altid konsekvensen af sine handlinger, og derfor er man altid 10 skridt foran. Samtidig er man ligeglad med hvad andre tænker om en, og er derfor ikke styret af andres meninger og holdninger. Der ligger desuden stærke lederevner i dette tal, med evnen til at lede store organisationer.

Ubalance:
Når tallet er i ubalance kan der være en tendens til, at have for mange jern i ilden, og at ens utålmodighed ødelægger gode muligheder. Man kan være meget draget af idéen om hurtige penge, og lægge utrættelige mængder af energi i et projekt, for blot at opgive det, fordi man ikke ser resultater hurtigt nok. Man er overfokuseret på konsekvensen af ens handlinger, og kan derfor have bekymringer herom. Der kan desuden være en tendens til, at have en lidt krigerisk attitude, hvor man puster sig op og virker anmassende.

 
39/3 er en version af 3 tallet
 
 
Genialitet – krøllet hjerne – nørdet – skæv – intelligent – ensomhed – misforstået – selvdestruktiv – isolation – særinteresser – selvstændig – original
 
Balance
40/4 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med en stærk selvstændighed og en snert af genialitet. Man er original, innovativ og har en høj intelligens, der ikke følger normen. Man anskuer tingene fra skæve vinkler, går sine egne veje og gør tingene på sin helt egen måde. Man er selvforsynende og fungere godt i sit eget selskab.
 
Ubalance:
40/4 i ubalance kan være en lidt tung karma at bære. Med denne energi føler man sig grundlæggende anderledes, misforstået og afskåret fra omverdenen. Man har en kontrastfyldt personlighed, og fordi ens tankegang er så anderledes, føler man ikke rigtig man passer ind nogen steder. Man har stærke holdninger, men kan have svært ved at formidle sine skæve tanker på en måde, der ikke bliver misforstået. Der er derfor mange med denne energi, der med alderen trækker sig og isolere sig, f.eks. i pagt med naturen. Har man båret energien hele livet er det typisk, at man ikke blev set og hørt i barndommen.
 
40/4 er en ubalanceret version af 4 tallet
 

Kommunikation – lederskab – innovation – støtte – forretningssans – salgstalent – vindermentalitet – familieværdier – egostyret – snedig – dobbeltmoralsk

Balance:
Med 41/5 i balance er man en stærk kommunikator og en dygtig leder, der har både styrke og drive til at få store ting til at ske, gennem innovation og nye idéer. Man formidler let sine originale idéer, og opnår derved nemt støtte til at nå sine mål. Vibrationen giver en særlig evne til at sætte sunde grænser, samt en god forretningssans, der sikrer succes i handel og salg. Det er derfor også et tal, der i balance er yderst gunstigt økonomisk. Med dette tal har man også stærke familie værdier, og man kan derfor rumme både en succesfuld karriere og et godt familieliv.

Ubalance:
I ubalance kan man være meget ego-styret, arrogant og dominerende. Der kan være en tendens til, at man snakker for meget, men handler for lidt. Man kan komme til at fremstå moralsk belærende og man kommer nemt til at overreagere og sætte meget hårde grænser. Det halter med kommunikationen, og der kan opstå problemer med at formidle sine tanker fornuftigt – i stedet kan man komme til at misbruge sine kommunikationsevner til, at fordreje tingene i sin egen favør. Økonomisk giver tallet i ubalance også udfordringer; det kan især være en meget svingende økonomi, hvor man taber det man har vundet.

41/5 er en version af 5 tallet

Beskrivelse kommer snart

Oprør – omvæltninger – moral – idealisme – kaos – uro – reformation – innovation – stridigheder – koflikt – fighter

Balance
43/7 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med innovationssans, idealisme, politiske evner, og at man er en fighter.

Ubalance
Med 43/7 har man meget på hjerte og ønsker at forandre verden, men man fejler som regel, fordi man glemmer at se på sig selv først, og fordi man er for aggressiv og kontant i sin formidling. Man vil hellere pege fingre og demonstrere end at gå og vise vejen selv. Med denne vibration føler man ofte, at man har et højere kald og man ønsker at leve fra en stærk moralsk position, hvilket gør at man kan opføre sig moralsk overlegen, og på den måde kommer man til at skabe konflikter og stridigheder, fordi man ser ned på andre. Man bruger sit stærke moralske kodeks til at gøre det man mener er korrekt, uden at tænke så meget over konsekvenserne. Det er ikke fordi man er impulsiv, men fordi man hellere vil være martyr, end ikke at gøre det man mener er korrekt. Der er også en tendens til, at man med denne vibration tiltrækker ustyrlige omvæltninger og kaos ind i sit liv.

43/7 er en version af 7 tallet

Beskrivelser kommer snart

Innovation – handlekraft – kommunikation – integritet – ærlighed – retfærdighed – struktur -højt intellekt – logisk – overblik – nysgerrig – iværksætter – lederskab

Balance:
45/9 i balance er en stærk og handlekraftig vibration, med gode kommunikationsevner og et godt øje for innovation. Man har med dette tal evnen til altid at se muligheder, selv i svære situationer. Man har et højt intellekt, er logisk tænkende, struktureret, produktiv og har et godt overblik. Man har også en god integritet og retfærdighedssans. Samtidig er man nysgerrig og elsker at eksperimentere for at lære nyt. Man er derfor den fødte iværksætter og en særdeles effektiv direktør og leder.

Ubalance:
I ubalance kan de positive kvaliteter i dette tal blive kompromitteret. Man kan mangle struktur og blive forvirret, da man har svært ved at se tingene oppefra, så man i stedet mister overblikket. Det kan give mange frustrationer. Den gode retfærdighedssans kan kamme over i selvretfærdighed. Man kan fremstå unødvendigt hård, og have tendens til et hidsigt temperament.

45/9 er en version af 9 tallet

Visionær – pioner – politik – succes – indflydelse – filantropi  – talent – lederevner – stædighed – stolthed – glansbillede

Balance
Med 46/1 i balance har man meget på hjerte, som kan ændre verden til det bedre. Man er en visionær pioner, der kan junglere store filantropiske idéer og projekter og har evnerne til at arbejde med politik. Essensen af tallet er, at være så succesfuld, at man kan være stærkt indflydelsesrig. 46/1 vokser sig stærkere og mere kraftfuldt med alderen, og dikterer derfor ultimativ succes. Man har mange talenter og er en stærk, innovativ og inflydelsesrig leder.

Ubalance
Når 46/1 er i ubalance er det et meget hårdt tal, der kan give mange ubehagelige livslektioner. Man har mange længsler og en overflod af idéer, der virker overvældende, så man ikke får dem dem fuldført. Dermed opstår der forvirring. Livet kan føles som 2 skridt frem og 3 tilbage. Man kan have tendens til at sætte sig urealistiske mål, og være for stædig og stolt til at give slip på dem. Problemer i karriere og kærlighedsliv, samt med økonomien.

46/1 er en version af 1 tallet

Usikker – nærtagende – følsom – fantasi – indføling – konflikt – pleaser – længsler – afhængigheder – tyrannisk – kreativitet

Balance
47/2 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med kreativitet og en innovativ tankegang. Man har en stærk fantasi og indføling, som kan omsættes til kunst eller healing.

Ubalance
Med 47/2 i ubalance oplever man ofte stor konflikt mellem følelser og logik. Man kan derfor være meget forvirret og have svært ved at færdiggøre projekter. Man har mange idéer og vil egentlig gerne revolutionerer på en unik måde, men oplever en indre splittelse, der kammer over i usikkerhed og dulmetendenser. Man er oversensitiv og derfor tager man tingene for nært og kan blive fortabt i sine følelser. Man kan have tendens til at brokke sig og være kværulantisk. Der kan også være en tendens til uetisk og opportunistisk adfærd, der kan kamme over i en tyrannisk opførsel.

47/2 er en ubalanceret version af 2 tallet

Intellekt – analytisk – videnbegærlig – modstand – frygt – offerrolle – lidelse – frustrationer – kaos – splittelse – uheld – misforståelser – enspænder

Balance
48/3 er altid i ubalance, men har du tallet med dig i din fødselsdag kan det potentielt bidrage med et højt intellekt, videnbegærlighed, teoretisk forståelse og et stærkt analytisk sind.

Ubalance
48/3 kan være en lidt tung karma at bære. Tallet består af de to skæbnetal 4 og 8, som tilsammen danner vibrationen 12/3. Tallet indeholder derfor alt hvad vibrationen 12/3 står for; her er der dog skruet op for de negative aspekter. Derfor tiltrækker man ofte meget modstand og lidelse med denne vibration. Der er en tendens til, at man lever ud fra frygt oplever mange frustrationer og kaos. Man kan opleve en stor indre splittelse og mange misforståelser, og det et kan give behov for at trække sig tilbage, så man bliver lidt af en enspænder.

48/3 er en ubalanceret version af 3 tallet

Fejlfinder – opposition – rebel – kaos – modstand – misforståelser – uretfærdighed – bedrag – frustrationer – lidelse – innovation – idealisme

Balance
49/4 er altid ubalanceret, men har du tallet med dig i din fødselsdag kan det potentielt bidrage med innovationssans, idealisme og en evne til at spotte muligheder for optimering.

Ubalance
49/4 giver mange udfordringer, både personligt, materielt og økonomisk. Der er en tendens til, at være fejlfinder, være i opposition og have en udpræget retfærdighedssans. Man har mange meninger, men tiltrækker som regel modstand, kaos, uretfærdighed og mange misforståelser. Der kan ligge en tendens til, at blive bedraget, og det kan give mange frustrationer og en følelse af, at livet er en kamp for overlevelse.

49/4 er en ubalanceret version af 4 tallet

Frygtløs – energisk – impulsiv – formidling – ligefrem – salgstalent – fri sjæl – hyperaktiv – flyvsk – populær – social – debattør – selvsikker – bekymringsløs

Balance:
50/5 er en intens version af 5 tallet, da det både består af to 5-taller, men også et 0 der skruer kraftigt op for alt omkring det.
I balance er man en dygtig formidler, der er eminent til at møde og snakke med andre mennesker, og begå sig socialt. Man har et legende let og bekymringsløst sind, der driver en mod nye oplevelser, rejser og eventyr. Vibrationen giver et særdeles højt energiniveau, en selvsikker position og en frygtløs attitude. Man tager meget let på tingene, så man er aldrig bange for at følge sit hjerte eller kaste sig ud i nye ting. Man lever i totalt tillid til sig selv og universet.

Ubalance:
I ubalance kan energien udtrykke sig som en hyperaktivitet og uro, hvor man er meget flyvsk og mangler struktur. Frygtløsheden kan kamme over i dumdristighed og hensynsløshed, så man let kommer i problemer. Man er overselvsikker og meget impulsstyret. Der kan være en tendens til, at man taler før man tænker, taler for meget og ikke er helt ærlig i sin kommunikation – men i stedet misbruger sine talegaver til at manipulerer folk omkring sig.

50/5 er en version af 5 tallet

Karisma – charme – power – krigerisk – avancement – hæder – aggressiv – urørlig – lederegenskaber – usikkerhed – sadistisk

Balance
51/6 er altid ubalanceret, men har man den med sig i sin fødselsdag kan tallet potentielt bidrage med charme, karisma, power, hurtig avancement, hæder, lederegenskaber og at man kan opnå en urørlig position.

Ubalance
51/6 minder meget om den foregående 15/6, men da 51/6 altid er i ubalance er det en meget voldsom energi at have med sig. Der er med denne energi en tendens til, at man er meget tiltrukket af magt og ønsker at besejre andre. Udadtil kan man være yderst vellidt og charmerende, men man er meget hård og krigerisk over for dem man ser som modstandere. På den måde er energien meget aggressiv, da man ikke tyer nogle midler for at avancere, men gerne manipulere og træder på andre for at nå til tops. Man kan have en indre usikkerhed og følelse af ikke at være god nok, som gør at man går efter anerkendelse gennem succes og materiel status, som en slags potensforlænger. Man kan have en kort lunte og være let at provokere.

51/6 er en version af 6 tallet

Sødladen – sentimental – sensitiv – selvreflekterende – filosofisk – nysgerrig – eventyrlysten – paranoid – stalkeradfærd

Balance
52/7 er altid i ubalance, men har man tallet med sig i sin fødselsdag kan det potentielt bidrage med en stor dybde og en god intuition. Man er filosofisk, varm og nysgerrig på livet.

Ubalance
Med 52/7 i ubalance er der en tilbøjelig til at være overdrevent sentimental og have en sukkersød opførsel, der kan virke kvalmende på andre. Man er oversensitiv og følelsesladet, og meget selvreflekterende. Man dømmer ofte sig selv hårdt, når man begynder at overanalyserer begivenhederne i ens liv. Man kan fremstå paranoid og have hang til at blive “besat” af andre mennesker – og kan i værste fald udvise en stalker-agtig adfærd. Vibrationen kan desuden give økonomiske op- og nedture.

52/7 er en ubalanceret version af 7 tallet

Beskrivelse kommer snart